Základní škola Soběslav, Komenského 20
Class
Teacher
Classroom
Základní škola Soběslav, Komenského 20 Novotná Pavlína
0
7:00 - 7:45
1
7:55 - 8:40
2
8:50 - 9:35
3
9:50 - 10:35
4
10:45 - 11:30
5
11:40 - 12:25
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
Mon
8.A AJ1
Př8A
ANJ
7.B Aj1
7B
ANJ
5.B Aj1
5B
ANJ
3.C celá
3C
ANJ
Dohled v jídelně a klubu J+K
Tue
4.A celá
4A
ANJ
8.A AJ1
Př8A
ANJ
5.B Aj1
5B
ANJ
3.A celá
3A
ANJ
Dohled v jídelně a klubu J+K
Wed
3.A celá
3A
ANJ
3.C celá
3C
ANJ
4.A celá
4A
ANJ
7.B Aj1
7B
ANJ
7.A Inf2
KUCH
S: PRČ
7.A Inf2
KUCH
S: PRČ
pr2s
pr2s
pr2s
pr2s
pr2s
pr2s
pr2s
Suplovací pohotovost Poh
Thu
3.C celá
3C
ANJ
4.A celá
4A
ANJ
3.A celá
3A
ANJ
8.A AJ1
Př8A
ANJ
Fri
5.B Aj1
5B
ANJ
7.B Aj1
7B
ANJ
Powered by