Základní škola Soběslav, Komenského 20
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 20. 1.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.A Plav Plav Plav Plav
2.B Plav Plav Plav Plav
2.C Plav Plav Plav Plav Plav
7.A LVK LVK LVK LVK LVK LVK LVK LVK LVK
7.C LVK LVK LVK LVK LVK LVK LVK LVK LVK
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bártová Jana .. .. .. ..
Drachovský Vladimír Kupa Klim Hruš Kriv - - - -
Havlová Eva - Kupa Pari Pari - .. - -
Holas Jan - - - - - - - -
Kubů Monika .. .. .. ..
Lis Lukáš .. Kos Node - Node Vanc - - -
Makovcová Hana - - - - - - - -
Máca Vladimír - .. - Kaha Kola Kola - ..
Nejedlá Renáta - - - -
Nováková Jana - - - - -
Pincová Dominika Vanc Vanc Ježk Vanc Hruk - - -
Procházková Markéta .. .. - .. .. Kaha - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bártová Jana
5 změna VYT 2.A 2A
1. - 4. les.plavání
Bláhová Romana
3 změna NEJ 7.C (Nj2)+
před 7., 8. hod dohled přízemí 2 stupeň  
Havlová Eva
1. - 8. les.Lyžařský kurz
Holas Jan
1. - 8. les.Lyžařský kurz
Holubová Eva
6 navíc DRU 2.C mim
Hrušková Kateřina
4 odpadá MAT 7.C
5 supl. (Pinc) CEJ 3.A 3A
před 2., 3., 4., 5. hod dohled přízemí 2 stupeň  
Hrušková Ludmila
3 supl. (Drac) MAT 3.C 3C
před 2., 3., 4. hod dohled 2 patro 1 stpeň  
Ježková Věra
3 spojeno (Pinc) NEJ 7.C (Nj1)+ V 7C
3 změna RUJ 7.C (Rj)+
Kabešová Hana
4 supl. (Maca) ZEM 9.B 9B
6 supl. (Prom) HUD 9.B 9B
6 odpadá MAT 7.A
Klimešová Ilona
2 supl. (Drac) CEJ 3.C 3C
Kolátorová Adéla
1 odpadá CEJ 7.A
2 odpadá HUD 7.A
5 supl. (Maca) TEL 8.B (Chl)+ T-H
5 odpadá HUD 7.C
6 supl. (Maca) TEL 8.B (Chl)+ T-H
Kostrbová Jana
1 supl. (Lis) CEJ 9.A 9A
1 odpadá CEJ 7.C
Křivánek Josef
4 supl. (Drac) CEJ 3.C 3C
Kubů Monika
5 změna VYT 2.B 2B
1. - 4. les.plavání
Kulíšek Pavel
1 Suplovací pohotovost  
2 supl. (Havl) FYZ 6.B 6B
Makovcová Hana
1. - 8. les.Lyžařský kurz
Máca Vladimír
1. - 8. les.Lyžařský kurz
Nejedlá Renáta
1. - 4. les.plavání
Nováková Denisa
2 spojeno (Lis) ANJ 9.A (AJ1) 9A
4 spojeno (Lis) ANJ 8.B (AJ1) 8B
Nováková Jana
1. - 5. les.plavání
Parisová Marcela
3 spojeno (Havl) TEL 5.B (Tv2)+ T-H
4 spojeno (Havl) TEL 5.B (Tv2)+ T-H
Pincová Dominika
1. - 8. les.Lyžařský kurz
Schneiderová Ivana
před 5., 6. hod dohled 2 patro 1 stpeň  
Slabá Monika
3 odpadá VYT 2.C
4 odpadá VYT 7.A
5 odpadá VYT 7.A
Vančurová Iva
1 supl. (Pinc) MAT 3.A 3A
2 supl. (Pinc) CEJ 3.A 3A
4 supl. (Pinc) PRV 3.A 3A
5 spojeno (Lis) ANJ 6.B (Aj2)+ UjA1
Změny v rozvrzích tříd
2.A
5 VYT 2A změna Bárt
1. - 4. les. Plavání
2.B
5 VYT 2B změna Kubů
1. - 4. les. Plavání
2.C
6 DRU mim navíc Hole
1. - 5. les. Plavání
3.A
1 MAT 3A supluje Vanc (Pinc)
2 CEJ 3A supluje Vanc (Pinc)
4 PRV 3A supluje Vanc (Pinc)
5 CEJ 3A supluje Hruk (Pinc)
3.C
2 CEJ 3C supluje Klim (Drac)
3 MAT 3C supluje Hruš (Drac)
4 CEJ 3C supluje Kriv (Drac)
5.A
3 TEL Tv2 T-H spojí Pari (Havl)
4 TEL Tv2 T-H spojí Pari (Havl)
5.B
3 TEL Tv2 T-H spojí Pari (Havl)
4 TEL Tv2 T-H spojí Pari (Havl)
6.A
5 ANJ Aj2 UjA1 spojí Vanc (Lis)
6.B
2 FYZ 6B supluje Kupa (Havl)
5 ANJ Aj2 UjA1 spojí Vanc (Lis)
7.A
0 KLn KLn odpadá (Lis)
0. - 8. les. Lyžařský kurs
7.B
3 NEJ Nj V 7C spojí Ježk (Pinc)
7.C
0 KLn Kln odpadá (Lis)
3 NEJ Nj1 V 7C spojí Ježk (Pinc)
0. - 8. les. Lyžařský kurs
8.A
5 TEL Chl T-H supluje Kola (Maca)
6 TEL Chl T-H supluje Kola (Maca)
8.B
4 ANJ AJ1 8B spojí Node (Lis)
5 TEL Chl T-H supluje Kola (Maca)
6 TEL Chl T-H supluje Kola (Maca)
9.A
0 KLv KLv odpadá (Lis)
1 CEJ 9A supluje Kos (Lis)
2 ANJ AJ1 9A spojí Node (Lis)
9.B
0 KLv KLv odpadá (Lis)
4 ZEM 9B supluje Kaha (Maca)
6 HUD 9B supluje Kaha (Prom)
Pedagogický dohled u třídy:
2.A
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Bártová Jana, Nejedlá Renáta
2.B
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Kubů Monika
2.C
Hodina: 1. - 5. les., Učitel: Nováková Jana
7.A
Hodina: 1. - 8. les., Učitel: Havlová Eva, Makovcová Hana, Máca Vladimír
7.C
Hodina: 1. - 8. les., Učitel: Holas Jan, Pincová Dominika