Základní škola Soběslav, Komenského 20
v
v

Změny v rozvrhu Friday 23. 2.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.A Spor Spor Spor Spor
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ježek Štěpán Ježk Kos Kos Maca Pejs Kaha - -
Klimešová Ilona .. .. .. ..
Nováková Denisa - Nopa Pari Lust - - - -
Svobodová Simona - - - - - - - -
Vančurová Iva - - - - - - - -
Vilímková Radka - - - - - - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Dřevová Lenka
5 odpadá HUD 8.A změna hodiny
6 odpadá VOB 9.C změna hodiny
Bláhová Romana
5 změna HUD 8.A 8A Výměna hodiny
6 změna VOB 9.C 9C Výměna hodiny
Holas Jan
9 navíc ShV 9.C (SH) T-VS
Ježková Věra
1 Suplovací pohotovost  
Kabešová Hana
6 Dohled v jídelně a klubu  
Klimešová Ilona
1. - 4. les.Sportovní akce
Kostrbová Jana
2 supl. (Jeze) MAT 6.B 6B
3 supl. (Jeze) MAT 7.B V 7B
Lustová Markéta
4 supl. (Node) ANJ 4.C 4C
Máca Vladimír
4 supl. (Jeze) MAT 8.A 7A
Novotná Pavlína
2 Suplovací pohotovost  
Musilová Parisová Marcela
3 supl. (Node) ANJ 4.B 4B
Pejšová Eva
5 supl. (Jeze) MAT 7.A 7A
před 2. hod dohled 2 patro 2 stupeň  
Vorlová Kateřina
před 3., 4., 7. hod dohled 2 patro 2 stupeň  
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1. - 4. les. sportovní akce
4.B
3 ANJ 4B supluje Pari (Node)
4.C
4 ANJ 4C supluje Lust (Node)
6.B
2 MAT 6B supluje Kos (Jeze)
7.A
5 MAT 7A supluje Pejs (Jeze)
7.B
3 MAT V 7B supluje Kos (Jeze)
8.A
4 MAT 7A supluje Maca (Jeze)
5 HUD 8A změna Bláh Výměna hodiny
9.A
9 ShV SH T-VS navíc Hoja
9.B
9 ShV SH T-VS navíc Hoja
9.C
6 VOB 9C změna Bláh Výměna hodiny
9 ShV SH T-VS navíc Hoja
Pedagogický dohled u třídy:
1.A
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Klimešová Ilona