Základní škola Soběslav, Komenského 20
v
v

Změny v rozvrhu Friday 2. 6.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.A Výl Výl Výl Výl
1.B Výl Výl Výl Výl
2.A Výl Výl Výl Výl
2.B Výl Výl Výl Výl
2.C Výl Výl Výl Výl
3.A Výl Výl Výl Výl
3.B Výl Výl Výl Výl
3.C Výl Výl Výl Výl Výl
4.A Výl Výl Výl Výl Výl
4.B Výl Výl Výl Výl Výl
4.C Výl Výl Výl Výl Výl
5.A Výl Výl Výl Výl Výl
5.B Výl Výl Výl Výl Výl
6.A Výl Výl Výl Výl Výl Výl
6.B Výl Výl Výl Výl Výl
7.A Výl Výl Výl Výl Výl
7.B Výl Výl Výl Výl Výl Výl
8.A Výl Výl Výl Výl Výl Výl
8.B Výl Výl Výl Výl Výl Výl
8.C Výl Výl Výl Výl Výl Výl
9.A Výl Výl Výl Výl Výl Výl Výl Výl
9.B Výl Výl Výl Výl Výl Výl Výl Výl
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bártová Jana .. .. .. ..
Bláhová Romana - .. - .. .. - - -
Drachovský Vladimír .. .. .. - -
Grenarová Ilona .. .. .. ..
Havlová Eva - .. .. - .. .. .... -
Herdová Andrea - - - - -
Holas Jan - - - - - - - ..
Holcová Jana .. .. .. ..
Holubová Eva .. .. .. ..
Hrušková Ludmila .. .. .. .. -
Ježek Štěpán .. .. .. .. - - - -
Ježková Věra .. .. - .. .. - - -
Kabešová Hana .. .... .. .. .. .... - -
Kalinová Žaneta .. .. .. .. -
Klimešová Ilona .. .. .. .. ..
Kolátorová Adéla .. .. .. - .. .. .... -
Kostrbová Jana .. .. - .. .. - - -
Křivánek Josef - - - - - - - -
Kubů Monika .. .. - ..
Kulíšek Pavel .. - .. .. .. - - -
Lhottková Martina - - - -
Lis Lukáš .. .. .. .. .. .. - -
Makovcová Hana - - - -
Máca Vladimír .... .. .. .. .. .. - -
Máchová Věra - - - - - - - -
Nováková Denisa .. - .. - .. .. - -
Nováková Jana - - - - -
Nováková Valerie - - - - - - - -
Novotná Pavlína - - - - - - - -
Musilová Parisová Marcela - - - - - - - -
Pejšová Eva .. - .. .. - .. - -
Pincová Dominika .. .. .. .. ..
Pšeničková Marie .. .. .. ..
Schneiderová Ivana .. .. .. .. ..
Smíšková Jana - - - - - - - -
Vančurová Iva - - - - - - - -
Vorlová Kateřina .. .. .. .. .. .. - -
Zemanová Renáta - .. - .. .. .. .... -
Zoubková Jana - - - - -
Žaldová Jana .. .. .. ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bártová Jana
5 odpadá VYT 3.C
1. - 4. les.Školní výlet
Bláhová Romana
1. - 8. les.Školní výlet
Drachovský Vladimír
1. - 5. les.Školní výlet
Grenarová Ilona
1. - 4. les.Školní výlet
Herdová Andrea
1. - 5. les.Školní výlet
Holas Jan
1. - 8. les.Školní výlet
Holcová Jana
1. - 4. les.Školní výlet
Holubová Eva
1. - 4. les.Školní výlet
Hrušková Ludmila
1. - 5. les.Školní výlet
Ježek Štěpán
1. - 8. les.Školní výlet
Ježková Věra
1. - 8. les.Školní výlet
Kabešová Hana
1. - 8. les.Školní výlet
Kalinová Žaneta
1. - 5. les.Školní výlet
Klimešová Ilona
1. - 5. les.Školní výlet
Kolátorová Adéla
1. - 8. les.Školní výlet
Kubů Monika
1. - 4. les.Školní výlet
Kulíšek Pavel
1. - 8. les.Školní výlet
Lhottková Martina
1. - 4. les.Školní výlet
Makovcová Hana
1. - 4. les.Školní výlet
Máca Vladimír
1. - 8. les.Školní výlet
Nováková Denisa
1. - 8. les.Školní výlet
Nováková Jana
1. - 5. les.Školní výlet
Nováková Valerie
1. - 8. les.Školní výlet
Novotná Pavlína
1. - 8. les.Školní výlet
Musilová Parisová Marcela
1. - 8. les.Školní výlet
Pejšová Eva
1. - 8. les.Školní výlet
Pincová Dominika
1. - 5. les.Školní výlet
Pšeničková Marie
1. - 4. les.Školní výlet
Schneiderová Ivana
1. - 5. les.Školní výlet
Smíšková Jana
1. - 8. les.Školní výlet
Vančurová Iva
1. - 8. les.Školní výlet
Vorlová Kateřina
1. - 8. les.Školní výlet
Zemanová Renáta
1. - 8. les.Školní výlet
Zoubková Jana
1. - 5. les.Školní výlet
Žaldová Jana
1. - 4. les.Školní výlet
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1. - 4. les. Školní výlet
1.B
1. - 4. les. Školní výlet
2.A
1. - 4. les. Školní výlet
2.B
1. - 4. les. Školní výlet
2.C
1. - 4. les. Školní výlet
3.A
1. - 4. les. Školní výlet
3.B
1. - 4. les. Školní výlet
3.C
1. - 5. les. Školní výlet
4.A
1. - 5. les. Školní výlet
4.B
1. - 5. les. Školní výlet
4.C
1. - 5. les. Školní výlet
5.A
1. - 5. les. Školní výlet
5.B
1. - 5. les. Školní výlet
6.A
1. - 6. les. Školní výlet
6.B
1. - 5. les. Školní výlet
7.A
1. - 5. les. Školní výlet
7.B
1. - 6. les. Školní výlet
8.A
1. - 6. les. Školní výlet
8.B
1. - 6. les. Školní výlet
8.C
1. - 6. les. Školní výlet
9.A
1. - 8. les. Školní výlet
9.B
1. - 8. les. Školní výlet
Pedagogický dohled u třídy:
1.A
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Grenarová Ilona
1.B
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Pšeničková Marie
2.A
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Žaldová Jana
2.B
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Holcová Jana, Makovcová Hana
2.C
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Holubová Eva
3.A
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Bártová Jana, Lhottková Martina
3.B
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Kubů Monika
3.C
Hodina: 1. - 5. les., Učitel: Kalinová Žaneta
4.A
Hodina: 1. - 5. les., Učitel: Herdová Andrea, Pincová Dominika
4.B
Hodina: 1. - 5. les., Učitel: Schneiderová Ivana
4.C
Hodina: 1. - 5. les., Učitel: Drachovský Vladimír, Zoubková Jana
5.A
Hodina: 1. - 5. les., Učitel: Klimešová Ilona
5.B
Hodina: 1. - 5. les., Učitel: Hrušková Ludmila, Nováková Jana

6. - 9. ročník - pedagogický dohled dle rozdělení ke konkrétním výletům. Informace k jednotlivým výletům předají žákům vedoucí výletů.