Základní škola Soběslav, Komenského 20
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 31. 1.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.A TrPr
1.B TrPr
2.A TrPr
2.B TrPr
2.C TrPr
3.A TrPr Absc Absc
3.B Absc Absc Absc
3.C TrPr Absc Absc Absc
4.A TrPr Absc Absc Absc
4.B TrPr Absc Absc
4.C Absc Absc Absc
5.A LVK LVK LVK LVK LVK LVK LVK LVK
5.B TrPr Absc Absc
6.A TrPr
6.B TrPr Absc
7.A TrPr Absc Absc Absc
7.B TrPr Absc Absc
8.A TrPr Absc Absc
8.B TrPr Absc
8.C TrPr Absc
9.A TrPr
9.B TrPr
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bártová Jana ..
Bláhová Romana Kola
Drachovský Vladimír - Zoub Zoub Zoub - - .. ..
Grenarová Ilona ..
Havlová Eva Kos
Holas Jan - - - - - - - -
Holcová Jana ..
Holubová Eva ..
Hrušková Kateřina -
Hrušková Ludmila ..
Ježek Štěpán -
Ježková Věra -
Klimešová Ilona .. - .. .. .. - - -
Kostrbová Jana -
Křivánek Josef - - - - - - - -
Kubů Monika Hruš Bláh Hruš Hruš - .. - -
Lis Lukáš -
Makovcová Hana - - - - - - .. ..
Máca Vladimír Kupa Kupa Bláh - .. Node .. ..
Novotná Pavlína ..
Musilová Parisová Marcela - - - - - .. - -
Pejšová Eva -
Pincová Dominika Lis Nopa Bárt Pejs - .. - -
Procházková Markéta ..
Pšeničková Marie ..
Schneiderová Ivana ..
Vančurová Iva - - - - - - - -
Zemanová Renáta .. - .. - -
Žaldová Jana ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bártová Jana
3 supl. (Pinc) CEJ 4.A 4A
Bláhová Romana
2 Suplovací pohotovost  
3 supl. (Maca) ZEM 8.C 8C
5 odpadá CEJ 9.A
6 odpadá VZd 8.B
Drachovský Vladimír
1. - 8. les.Lyžařský kurz
Havlová Eva
6 odpadá FYZ 7.A
Holas Jan
1. - 8. les.Lyžařský kurz
Hrušková Kateřina
8 odpadá DEJ 8.B
Hrušková Ludmila
1 supl. (Kubů) CEJ 3.B 3B
1 odpadá CEJ 5.B změna hodiny
2 odpadá MAT 5.B změna hodiny
3 supl. (Kubů) MAT 3.B 3B
4 supl. (Kubů) CEJ 3.B 3B
4 odpadá VLA 5.B změna hodiny
před 4. hod dohled 2 patro 1 stpeň  
Kabešová Hana
5 odpadá PRI 6.A
Kolátorová Adéla
4 supl. (Bláh) NEJ 8.C (Nj2)+ 7A
5 odpadá CEJ 9.B
6 odpadá HUD 8.C
před 5., 6. hod dohled přízemí 2 stupeň  
Kostrbová Jana
5 Dohled v jídelně a klubu  
Kubů Monika
1. - 8. les.Lyžařský kurz
Kulíšek Pavel
1 supl. (Maca) TEL 9.B (Chl)+ T-MS
2 supl. (Maca) TEL 9.B (Chl)+ T-MS
5 odpadá PRI 7.B
7 odpadá PRČ 8.A (Inf2)
8 odpadá PRČ 8.A (Inf2)
Lis Lukáš
1 supl. (Pinc) MAT 4.A 4A
Máca Vladimír
1. - 8. les.Lyžařský kurz
Nováková Denisa
6 Dohled v jídelně a klubu  
8 odpadá VOB 8.C
Nováková Jana
1 změna CEJ 5.B 5B
2 změna MAT 5.B 5B
4 změna VLA 5.B 5B
před 5. hod dohled 2 patro 1 stpeň  
Novotná Pavlína
2 supl. (Pinc) CEJ 4.A 4A
2 odpadá ANJ 5.A
Pejšová Eva
4 supl. (Pinc) NEJ 8.C (Nj1)+ 8C
4 odpadá ZEM 7.A
Pincová Dominika
1. - 8. les.Lyžařský kurz
Procházková Markéta
6 odpadá HUD 3.C
před 1., 2. hod dohled 2 patro 1 stpeň  
Pšeničková Marie
6 odpadá HUD 4.C
Zoubková Jana
2 supl. (Drac) MAT 4.C 4C
3 supl. (Drac) CEJ 4.C 4C
4 supl. (Drac) CEJ 4.C 4C
před 3., 6., 7. hod dohled 2 patro 1 stpeň  
Změny v rozvrzích tříd
1.A
4. les. Třídnické práce
1.B
4. les. Třídnické práce
2.A
5. les. Třídnické práce
2.B
5. les. Třídnické práce
2.C
4. les. Třídnické práce
3.A
7. - 8. les. Obecná absence třídy
5. les. Třídnické práce
3.B
1 CEJ 3B supluje Hruš (Kubů)
3 MAT 3B supluje Hruš (Kubů)
4 CEJ 3B supluje Hruš (Kubů)
6. - 8. les. Obecná absence třídy
3.C
6. - 8. les. Obecná absence třídy
4. les. Třídnické práce
4.A
1 MAT 4A supluje Lis (Pinc)
2 CEJ 4A supluje Nopa (Pinc)
3 CEJ 4A supluje Bárt (Pinc)
6. - 8. les. Obecná absence třídy
4. les. Třídnické práce
4.B
7. - 8. les. Obecná absence třídy
5. les. Třídnické práce
4.C
2 MAT 4C supluje Zoub (Drac)
3 CEJ 4C supluje Zoub (Drac)
4 CEJ 4C supluje Zoub (Drac)
6. - 8. les. Obecná absence třídy
5.A
1. - 8. les. Lyžařský kurs
5.B
1 CEJ 5B změna Noja (Hruš)
2 MAT 5B změna Noja (Hruš)
4 VLA 5B změna Noja (Hruš)
7. - 8. les. Obecná absence třídy
5. les. Třídnické práce
6.A
5. les. Třídnické práce
6.B
6. les. Obecná absence třídy
4. les. Třídnické práce
7.A
6. - 8. les. Obecná absence třídy
4. les. Třídnické práce
7.B
7. - 8. les. Obecná absence třídy
5. les. Třídnické práce
8.A
4 NEJ Nj 7A supluje Kola (Bláh)
7. - 8. les. Obecná absence třídy
5. les. Třídnické práce
8.B
4 NEJ Nj 8C supluje Pejs (Pinc)
8. les. Obecná absence třídy
6. les. Třídnické práce
8.C
3 ZEM 8C supluje Bláh (Maca)
4 NEJ Nj1 8C supluje Pejs (Pinc)
4 NEJ Nj2 7A supluje Kola (Bláh)
8. les. Obecná absence třídy
6. les. Třídnické práce
9.A
1 TEL Chl T-MS supluje Kupa (Maca)
2 TEL Chl T-MS supluje Kupa (Maca)
5. les. Třídnické práce
9.B
1 TEL Chl T-MS supluje Kupa (Maca)
2 TEL Chl T-MS supluje Kupa (Maca)
5. les. Třídnické práce
Pedagogický dohled u třídy:
1.A
Hodina: 4. les., Učitel: Grenarová Ilona
1.B
Hodina: 4. les., Učitel: Pšeničková Marie
2.A
Hodina: 5. les., Učitel: Žaldová Jana
2.B
Hodina: 5. les., Učitel: Holcová Jana
2.C
Hodina: 4. les., Učitel: Holubová Eva
3.A
Hodina: 5. les., Učitel: Bártová Jana
3.C
Hodina: 4. les., Učitel: Procházková Markéta
4.A
Hodina: 4. les., Učitel: Novotná Pavlína
4.B
Hodina: 5. les., Učitel: Schneiderová Ivana
5.A
Hodina: 1. - 8. les., Učitel: Drachovský Vladimír, Holas Jan, Kubů Monika, Máca Vladimír, Pincová Dominika
5.B
Hodina: 5. les., Učitel: Hrušková Ludmila
6.A
Hodina: 5. les., Učitel: Lis Lukáš
6.B
Hodina: 4. les., Učitel: Zemanová Renáta
7.A
Hodina: 4. les., Učitel: Bláhová Romana
7.B
Hodina: 5. les., Učitel: Ježková Věra
8.A
Hodina: 5. les., Učitel: Havlová Eva
8.B
Hodina: 6. les., Učitel: Kostrbová Jana
8.C
Hodina: 6. les., Učitel: Hrušková Kateřina
9.A
Hodina: 5. les., Učitel: Pejšová Eva
9.B
Hodina: 5. les., Učitel: Ježek Štěpán